Witamy na stronie Poradni Progresso Radzymin
ul. Paderewskiego 4, Radzymin
pn.-pt. 8:00 - 19:00
Zadzwoń: 575-824-334

Integracja Sensoryczna

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna  to proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów: dotyk, układ przedsionkowy odbierający ruch, czucie ciała, czyli propriocepcja, węch, wzrok, słuch, smak, następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu. Celem terapii jest dostarczenie takiej ilości odpowiednich bodźców, aby dać możliwość prawidłowej pracy centralnego układu nerwowego.

Terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej w Radzyminie  polega na takim stymulowaniu układu nerwowego, aby dać mu możliwość właściwej pracy, czyli prawidłowego odbierania, przetwarzania i odpowiedzi na bodźce płynące ze środowiska i naszego ciała. Jest to terapia ruchowa i wygląda jak zabawa. Dziecko uczestniczące w terapii ma wrażenie, że kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą. Ćwiczenia są wykonywane na specjalnym sprzęcie SI (huśtawki, konik, hamaki, helikoptery, piłki, wałki sensoryczne, deskorolki, talerze obrotowe, ) i są dostosowane indywidualnie do potrzeb i poziomu rozwojowego dziecka. Nadrzędnym celem terapii jest poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej, tj. tego co jest odbierane przez różne zmysły naszego ciała a następnie wytworzenie odpowiedniej reakcji adaptacyjnej.

Metoda Terapii Integracji Sensorycznej skierowana jest do dzieci, u których obserwuje się:
 • Zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności ruchowej
 • Zaburzenia napięcia mięśniowego
 • Słabą koordynację ruchową (problemy te mogą dotyczyć małej lub dużej motoryki)
 • Niezgrabność ruchową
 • Trudności w koncentracji, impulsywność
 • Szybkie męczenie się
 • Wycofanie z kontaktów społecznych
 • Opóźnienie rozwoju mowy, rozwoju ruchowego oraz trudności w nauce
 • Słabą organizację zachowania, brak planowania
Terapię wykorzystuje również do terapii dzieci z:
 • Zespołem Downa,
 • Autyzmem,
 • Mózgowym Porażeniem Dziecięcym,
 • Niepełnosprawnością Intelektualną,
 • ADHD,
 • ADD
Efekty terapii:

Dzięki starannie dobranym ćwiczeniom w ramach terapii dziecko może poprawić:

 • sprawność w zakresie dużej i małej motoryki
 • uwagę i koncentrację
 • zdolności wzrokowe i słuchowe
 • samoświadomość i samoocenę
 • funkcjonowanie emocjonalne