Witamy na stronie Poradni Progresso Radzymin
ul. Paderewskiego 4, Radzymin
pn.-pt. 8:00 - 19:00
Zadzwoń: 575-824-334

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 to narzędzie służące do pomiaru inteligencji i zdolności poznawczych. Przeznaczone jest do badania dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 18 lat oraz dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną (test jako jedyny precyzyjnie różnicuje stopnie niepełnosprawności intelektualnej). Test jest również zalecany do diagnozy intelektu dzieci i młodzieży przez konsultanta krajowego w dziecinie psychologii klinicznej: http://id3855.abaks.pl/pracownia/zalecenia.pdf

Test charakteryzuje się bardzo wysoką trafnością i rzetelnością oraz jako jedyny posiada aktualne normy.

Pełna skala inteligencji zawiera 10 podskal. Skala skrócona (możliwość stosowania np. przy badaniach neuropsychologicznych) składa się z 2 podskal.

Wyniki badania wszystkimi podskalami obejmują ogólny iloraz inteligencji, iloraz niewerbalny, iloraz werbalny, wyniki poszczególnych czynników oraz wiek umysłowy.
Niewerbalna skala inteligencji używana jest do diagnozy osób słabosłyszących, z zaburzeniami komunikacyjnymi, autyzmem, trudnościami w nauce, uszkodzeniami mózgu, ograniczoną znajomością języka polskiego, afazją, udarem.

Werbalna skala inteligencji wykorzystywana jest w specjalnych przypadkach do badania osób niepełnosprawnych ruchowo lub z osłabionym wzrokiem.