Witamy na stronie Przedszkola Progresso Radzymin
ul. Paderewskiego 4, Radzymin
pn.-pt. 7:00 - 17:00
Zadzwoń:575-824-334

Przedszkole terapeutyczne

Przedszkole Radzymin

Nasze przedszkole zostało założone z myślą o dzieciach z trudnościami rozwojowymi – w tym szczególnie z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przedszkole terapeutyczne oferuje codzienną (od poniedziałku do piątku) opiekę wychowawczą, opiekuńczą oraz terapeutyczną od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00.

Opieka w przedszkolu jest – bezpłatna

Przedszkole Radzymin powstało z potrzeby serca, pasji oraz pokory do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Wychodzimy z założenia, że każde dziecko autystyczne jak i inne niepełnosprawne ma w sobie chęć poznania świata i ludzi, trzeba jednak wiedzieć jak pomóc mu to osiągnąć.

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Progresso w Radzyminie (dla dzieci z autyzmem)
Jest to miejsce zapewniające wsparcie i pomoc doświadczonego zespołu specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, neurologopedów, terapeutów w zakresie: wczesnego wspomagania rozwoju, konsultacji, diagnostyki.

W ramach opieki przedszkolnej realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN dostosowaną do możliwości dziecka. Pracujemy w oparciu o program TEACCH. Blok terapeutyczny opiera się na indywidualnej i grupowej terapii: psychologicznej,pedagogicznej, logopedycznej oraz fizjoterapeutycznej.

Zajęcia są realizowane w małych, kameralnych grupach zapewniających dużą indywidualizację. Małe grupy pozwalają również na modelowanie przez terapeutę zachowań dziecka, skuteczne rozwijanie komunikacji oraz reagowanie na potrzeby i możliwości dziecka, co bardzo często jest niemożliwe w grupie integracyjnej.
Sale przedszkolne uwzględniają specyficzne potrzeby sensoryczne i poznawcze dzieci.

Wyraża się to w odpowiednio dobranej kolorystyce, meblach z układem koszyczkowym, starannie dobranych zabawkach i pomocach dydaktycznych. Opieramy się na strukturalizacji otoczenia czyli na przewidywalności miejsca, czasu, osób i zajęć. Służą nam do tego specjalne plany wizualne, które dostosowujemy do predyspozycji poznawczych dzieci. Duży nacisk kładziemy również na uczenie wizualne stanowiące funkcję kompensacyjną wobec zaburzonego myślenia werbalnego. Wszystko to sprawia, iż nasze dzieci bardzo szybko akceptują przedszkole, czują się w nim bezpiecznie i otwierają się na świat.

Bardzo ważną częścią przedszkola są w pełni wyposażone sale terapeutyczne oferujące:
  • terapię logopedyczną i treningi komunikacyjne
  • terapię integracji sensorycznej
  • fizjoterapię
  • terapię ręki
  • terapię zaburzeń jedzenia
  • terapię ogólnorozwojową
  • treningi umiejętności społecznych i wiele innych.