Witamy na stronie Przedszkola Progresso Radzymin
ul. Paderewskiego 4, Radzymin
pn.-pt. 7:00 - 17:00
Zadzwoń:575-824-334
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
Terapia indywidualna psychologiczna
45 zł / 30 min.
80 zł / 55 min. (w tym 5 min. na omówienie)
Terapia indywidualna pedagogiczna
80 zł / 55 min. (w tym 5 min. na omówienie)
Terapia indywidualna logopedyczna
45 zł / 30 min. (w tym 5 min. na omówienie)
75 zł / 50 min. (w tym 5 min. na omówienie)
Terapia indywidualna neurologopedyczna
45 zł / 30 min. (w tym 5 min. na omówienie)
85 zł / 50 min. (w tym 5 min. na omówienie)
Terapia integracji sensorycznej
80 zł / 55 min. (w tym 5 min. na omówienie)
Terapia ręki
80 zł / 55 min. (w tym 5 min. na omówienie)
Terapia integracji sensorycznej z elementami logopedii
90 zł / 55 min.
Terapia wad postawy indywidualna
80 zł / 55 min.
Terapia wad postawy grupowa
(max 4 dzieci) 35 zł
KONSULTACJE
Konsultacja psychologiczna
120 zł / 50-90 min.
Konsultacja logopedyczna
120 zł / 50-90 min.
Konsultacja pedagogiczna
120 zł / 50-90 min.
Konsultacja środowiskowa
(dom, przedszkole, szkoła) 150 zł / 60 min.
Konsultacja integracji sensorycznej
120 zł / 50-90 min.
DIAGNOZY
Diagnoza procesów integracji sensorycznej
270 zł
Program terapeutyczny
100 zł
Diagnostyka funkcjonalna dziecka testem PEP-R
300 zł (łącznie za wszystkie spotkania, opinię i program terapeutyczny)
Diagnoza intelektu testem WISC-R Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci, 3 spotkania (wywiad, badanie dziecka, omówienie plus opinia)
300 zł
Diagnoza dysleksji/dysgrafii, 3 spotkania (w tym badanie intelektu testem WISC-R Skala Inteligencji Wechslera)
400 zł
OPINIE I ZAŚWIADCZENIA
Opinia psychologiczna
100 zł
Opinia pedagogiczna
100 zł
Opinia logopedyczna
100 zł
Opinia terapeuty integracji sensorycznej
100 zł
Opinia fizjoterapeuty
120 zł
ZAJĘCIA GRUPOWE
Trening Umiejętności Społecznych
75 zł / 90 min.
Terapia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
60 zł / 50 min.
Zajęcia ogólnorozwojowe: ćwiczenie pamięci, uwagi, myślenia
60 zł / 50 min.