Witamy na stronie Przedszkola Progresso Radzymin
ul. Paderewskiego 4, Radzymin
pn.-pt. 7:00 - 17:00
Zadzwoń:575-824-334
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
Terapia indywidualna psychologiczna
50 zł / 30 min.
90 zł / 55 min. (w tym 5 min. na omówienie)
Terapia indywidualna pedagogiczna
90 zł / 55 min. (w tym 5 min. na omówienie)
Terapia indywidualna logopedyczna
50 zł / 30 min. (w tym 5 min. na omówienie)
85 zł / 55 min. (w tym 5 min. na omówienie)
Terapia indywidualna neurologopedyczna
50 zł / 30 min. (w tym 5 min. na omówienie)
95 zł / 55 min. (w tym 5 min. na omówienie)
Terapia metodą NDT Bobath
100 zł / 55 min. (w tym 5 min. na omówienie)
Terapia integracji sensorycznej
50 zł / 30 min.
90 zł / 55 min. (w tym 5 min. na omówienie)
Terapia ręki
50 zł / 30 min.
90 zł / 55 min. (w tym 5 min. na omówienie)
Terapia integracji sensorycznej z elementami logopedii
50 zł / 30 min.
90 zł / 55 min.
Terapia wad postawy indywidualna
90 zł / 55 min.
Terapia wad postawy grupowa
50 zł / 55 min. (max 4 dzieci)
Terapia biofeedback
90 zł / 55 min.
KONSULTACJE
Konsultacja psychologiczna
150 zł / 50-90 min.
Konsultacja logopedyczna
150 zł / 50-90 min.
Konsultacja pedagogiczna
150 zł / 50-90 min.
Konsultacja środowiskowa
(dom, przedszkole, szkoła) 150 zł / 60 min.
Konsultacja integracji sensorycznej
150 zł / 50-90 min.
DIAGNOZY
Diagnoza procesów integracji sensorycznej
330 zł
Program terapeutyczny
100 zł
Diagnostyka funkcjonalna dziecka testem PEP-R
350 zł (łącznie za wszystkie spotkania, opinię i program terapeutyczny)
Diagnoza intelektu testem Stanford-Binet 5 Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci, 3 spotkania (wywiad, badanie dziecka, omówienie plus opinia)
400 zł
Diagnoza dysleksji/dysgrafii, 3 spotkania (w tym badanie intelektu testem Stanford-Binet Skala Inteligencji Wechslera)
550 zł
OPINIE I ZAŚWIADCZENIA
(opinia dla nowych dzieci wydawana jest po odbyciu 2-4 spotkań terapeutycznych - dokładną ilość określa terapeuta według potrzeb dziecka)
Opinia psychologiczna
100 zł
Opinia pedagogiczna
100 zł
Opinia logopedyczna
100 zł
Opinia terapeuty integracji sensorycznej
100 zł
Opinia fizjoterapeuty
120 zł
ZAJĘCIA GRUPOWE
Trening Umiejętności Społecznych
75 zł / 90 min.
Terapia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
60 zł / 50 min.
Zajęcia ogólnorozwojowe: ćwiczenie pamięci, uwagi, myślenia
60 zł / 50 min.