Witamy na stronie Przedszkola Progresso Radzymin
ul. Paderewskiego 4, Radzymin
pn.-pt. 7:00 - 17:00
Zadzwoń:575-824-334

Punkt przedszkolny

Nasza placówka powstała z myślą o dzieciach z autyzmem, zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością sprzężoną. Naszym priorytetem jest nawiązanie relacji z dzieckiem, by czuło się w pełni bezpieczne i akceptowane. Kolejnym krokiem jest realizacja działań terapeutycznych oraz programu dydaktyczno-wychowawczego. Do naszego przedszkola przyjmujemy dzieci od 2,5 do 7 lat (w przypadku gdy dziecko uzyska odroczenie obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do 9 roku życia). Każdy z naszych podopiecznych objęty jest całościową terapią i uczestniczy codziennie w zajęciach indywidualnych oraz grupowych.

Zajęcia indywidualne

Zajęcia indywidualne mają na celu usprawnianie rozwoju dziecka we wszystkich jego sferach i obejmują:

 • terapię pedagogiczno- psychologiczną
 • integrację sensoryczną
 • logopedię
 • terapię ręki
 • stymulacji wielozmysłowej
Zajęcia grupowe

Odbywają się w małych maksymalnie ośmioosobowych zespołach. Ich celem jest nauka nawiązywania kontaktów, skutecznej komunikacji oraz poznanie zasad i norm panujących w grupie. Przede wszystkim więc rozwijają one kompetencje społeczne. Zajęcia w grupie obejmują:

 • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone zgodnie z podstawą programową MEN
 • dogoterapię
 • logorytmikę
 • plastykę z elementami sensoplastyki
 • naukę zabawy
 • wyjścia na spacery
 • wyjścia w miejsca takie jak m.in: sklepy, poczta – połączone z nauką zasad funkcjonowania społecznego

PROGRESSO jest to placówka terapeutyczna, w której dbamy o rozwój poznawczy, motoryczny oraz emocjonalno-społeczny dzieci. Naszym głównym celem jest intensywna terapia dzieci prowadzona zarówno w trakcie zajęć indywidualnych, jak i grupowych. Dzieci otrzymują indywidualny plan terapeutyczny, którego celem jest harmonijny rozwój wszystkich sfer funkcjonowania dziecka i zniesienie wszelkich barier uniemożliwiających dzieciom naukę w przedszkolach integracyjnych czy masowych. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie w kwestii doboru grupy i programu terapeutycznego. Mała grupa umożliwia dzieciom szybciej i efektywniej osiągnąć sukces terapeutyczny oraz na bieżąco modelować zachowania dziecka.

Rejestracja dziecka

Czego potrzebujesz do rejestracji

Aby dziecko mogło korzystać z bezpłatnej opieki wystarczy Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego oraz Orzeczenie o Niepełnosprawności.

Jeśli nie posiadasz tych dokumentów pomożemy w ich uzyskaniu – trwa to ok. 2 m-ce