Witamy na stronie Przedszkola Progresso Radzymin
ul. Paderewskiego 4, Radzymin
pn.-pt. 7:00 - 17:00
Zadzwoń:575-824-334

Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka jest formą pomocy dzieciom i ich rodzinom obejmującą kompleksowe, wielospecjalistyczne oddziaływania mające na celu pobudzanie psychoruchowego, językowego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka.

Wypełnij i prześlij:

Formularz zgłoszeniowy

Data urodzenia dziecka:
Czy dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania? TAKNIE
Oświadczam, iż podane w zgłoszeniu dane osobowe zostały podane dobrowolnie oraz, że akceptuję zasady ochrony danych osobowych stosowane przez Progresso i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Poradnię Progresso moich danych osobowych w celach zgłoszenia, do bezpłatnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002r., nr 101, poz. 926)

close
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Kto może korzystać z terapii Wczesnego Wspomagania Rozwoju?

Każde dziecko może otrzymać od 4 do 8 godzin zajęć w miesiącu. Zajęcia w Zespole Wczesnego Wspomagania rozwoju są bezpłatne.

Kto prowadzi terapię WWR?

Osobami odpowiedzialnymi za terapię WWR są terapeuci specjalizujący się w pracy nad poszczególnymi obszarami rozwojowymi:

 • psycholog,
 • pedagog,
 • logopeda/neurologopeda,
 • fizjoterapeuta,
 • terapeuta SI
Dlaczego warto z nami współpracować?
 • W PROGRESSO czas oczekiwania na rozpoczęcie terapii jest krótszy,
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju stanowi główny obszar naszej specjalizacji,
 • Naszą kadrę tworzą ludzie chcący pomagać innym,
 • Posiadamy bogate zaplecze dydaktyczne, dzięki czemu nasi specjaliści mają możliwość prowadzenia terapii za pomocą różnorodnych metod, technik i narzędzi,
 • Stosujemy zasadę indywidualności w prowadzonej terapii,
 • Współpracujemy z rodzicami i opiekunami świadcząc poradnictwo w zakresie możliwości planowania rozwoju dziecka w środowisku domowym, kreujemy spójną koncepcję edukacyjno-terapeutyczną, rozmawiamy i pomagamy w przezwyciężaniu kryzysów wychowawczych,
 • Posiadamy w ofercie wiele ciekawych zajęć dodatkowych, dostosowanych dla dzieci od 0 do 7 roku życia.

Dzieci przyjmowane są na zajęcia w oparciu o opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju, którą wydaje Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.